HANDELSBETINGELSER MM.

Hvad er Lotteriet?

Landbrugslotteriet er et spil med fortløbende, kontinuerlige lotterier med en fast nummerserie fra 1-210.000 og en fast spilleplan , der fastsætter gevinsterne for hver spilleperiode. Trækningerne er ikke forhåndstrukne og foregår blandt alle 210.000 lodsedler. Spillere kan spille på en eller flere lodsedler og har ret til at spille videre på samme nummer så længe spilleren ønsker det og så længe lodnummeret udbydes af Landbrugslotteriet.

Lodsedlerne er enten hele eller halve. Halve lodsedler er markeret med A eller B og udbydes til den halve pris af en hel lodseddel, mens gevinsterne deles ligeligt på de to halve lodsedler. Se hvad koster det at spille.

Spillet er delt op i to halvårlige lotterier benævnt serier, der starter henholdsvis i april og oktober måned. Hver serie består af seks trækninger hver med sin særskilte udtrækning sidst i hver måned. Se næste trækning. Antallet og størrelsen af gevinster for hver serie er fastlagt i gevinstplanen.

Lodsedler kan købes via hjemmesiden Landbrugslotteriet.dk med oprettelse af Betalingsservice dvs. uden fremsendelse af en fysisk lodseddel til spilleren. Landbrugs-lotteriet registrerer lodsedlen i spillerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Lodsedler kan også købes hos en af Landbrugslotteriets omkring 550 lokale forhandlere.

Landbrugslotteriet kan med Justitsministeriets godkendelse til enhver tid med virkning for fremtidige køb ændre spilleplanen. Det gælder antallet af lotterier, antallet af trækninger, pris m.m.

 

Køb med betalingskort

Køb af lodsedler på Landbrugslotteriet.dk indledes med køb på betalingskortene Dankort/Visa, Mastercard, Maestro og jcb. Køb angår enten en hel serie eller restserie afhængig af hvornår købet gennemføres.

 

Aftale om Betalingsservice(BS)

Betalingsserviceaftale BS oprettes i forbindelse med betalingskort-køb af lodseddel på lotteriets hjemmeside. Når en lodseddel tilmeldes BS modtager spilleren en kvittering for købet på skærmen og kvittering sendt til den oplyste mailadresse. Spilleren modtager ikke nogen fysisk lodseddel, idet betaling og gevinster på lodsedlen fremad overføres direkte fra og til spillerens bankkonto.

Tilmelding til BS af allerede spillede lodseddelnumre kan ligeledes ske på lotteriets hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til lotteriet. I begge tilfælde vil BS-aftalen angå de kommende serier. Tilmeld her

Tilmelding af lodsedler til BS-aftale går via Pengeinstitutternes Betalingsservice/Nets. Alene Landbrugslotteriet kan formidle oprettelse af en BS-aftale. En oprettelse forudsætter:

 • at spilleren opgiver sit CPR-nummer
 • oplyser registrerings- og kontonummer på sit pengeinstitut.
 • at spilleren er fyldt 18 år.

  De tilmeldte lodseddelnumre samt spilleperiode fremgår af den BS-oversigt, spilleren modtager fra sit pengeinstitut. BS-oversigten er spillerens dokumentation for, at spilleren deltager i lotteriet, forudsat numrene er registreret i Landbrugslotteriets database og Landbrugslotteriet har modtaget betaling for deltagelsen. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at det er de rigtige lodseddelnumre med korrekte priser, der står på BS-oversigten fra pengeinstituttet.

  Eventuelt skift af pengeinstitut og/eller kontonummer har som udgangspunkt ikke betydning for aftalens videreførelse og skal derfor ikke meddeles Landbrugslotteriet. Såfremt skift af pengeinstitut medfører, at aftalen bliver afmeldt, skal der oprettes en ny aftale. Dette sker hos Landbrugslotteriet. Fornyelse/genkøb af lodseddelnumre sker automatisk via BS på spillerens konto, så længe spilleren ønsker at spille med. Opkrævningen sker i starten af serien, sædvanligvis 1. april og 1. oktober.

   

  Ønsker du ikke længere at spille - så stop din Betalingsaftale

  Hvis du ønsker at ophøre med at spille, så meddel dette til dit pengeinstitut, hvorefter BS-aftalen bringes til ophør, hvilket kan ske helt frem til betaling trækkes, det vil sædvanligvis være den 1. april og den 1. oktober.

  Henvendelse kan også rettes til Landbrugslotteriet, senest 14 dage før vi trækker for næste fornyelse altså senest medio marts og medio september. Kontakt også lotteriet såfremt du ikke ønsker at afmelde alle lodsedler. Ring på tlf. 4632 6720.

   

  Fortrydelsestret?

  Der er ikke fortrydelsesret på køb hos Landbrugslotteriet. Har spilleren med sin betaling bekræftet spillet, er aftalen bindende for spilleren. Der henvises i den forbindelse til bestemmelserne i forbrugeraftaleloven. Det bemærkes, at de almindelige regler for afmelding/afvisning af betalinger, der opkræves via BS, er gældende. Har Landbrugslotteriet omvendt ikke modtaget betaling via BS, betragtes købet som ophævet, og spilleren deltager ikke i det pågældende spil.

   

  Persondataoplysninger

  Landbrugslotteriet registrerer som dataansvarlig i henhold til persondataloven personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af spil og med det formål at kunne håndtere de enkelte spilleres deltagelse og udbetaling af gevinster.

  For at indgå aftale om køb af lodseddel over nettet har vi brug for følgende oplysninger navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Oplysninger om CPR-nummer er ligesom oplysninger om registrerings- og bankkontonummer nødvendig til brug for oprettelse af betalingsserviceaftale (BS).

  Indsamling og behandling af personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med persondataloven. Oplysninger anvendes ikke til andre formål, medmindre den konkrete spiller giver samtykke hertil. Personoplysningerne registreres hos Landbrugslotteriet på www.landbrugslotteriet.dk. Personoplysninger på ikke aktive spillere slettes efter 5 år. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

  Som tredjepart anvender Landbrugslotteriet NETS til behandling af dine betalingsoplysninger, til håndtering af dine køb og udbetaling af gevinster.

  Den dataansvarlige på www.landbrugslotteriet.dk er administrerende direktør Heidi Alsing.

  Som registreret hos Landbrugslotteriet har du altid ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig i henhold til persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@landbrugslotteriet.dk. Landbrugslotteriet benytter TLS-kryptering på minimum 128 bit ved overførsel af data.

   

  Klageadgang

  Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@landbrugslotteriet.dk. Tlf.: 4632 6720. Såfremt vi ikke kan finde en løsning kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet/Forbrugerrådet. Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 København K.

   

  Udbetaling af gevinst

  Udbetaling af gevinster til spillere med aftale om Betalingsservice(BS) sker automatisk til indehaveren af den aktuelt registrerede bankkonto. Hvad angår gevinster der falder på hele lodsedlens numre - de større gevinster - overføres disse så vidt muligt 1. hverdag i måneden efter at trækningen er foretaget. Gevinster vundet på lodsedlens endetal akkumuleres således at de overføres samlet efter seriens sidste trækning. Betalingsserviceaftaler indgået fra oktober 2017 gælder at gevinster kan indsættes på spillerens Nem-konto ud fra oplyst CPR-nummer der opbevares krypteret.

  For spillere der ikke er tilmeldt Betalingsservice udbetales større gevinster (fra 4.000 kr) ved at scanne / tage et billede af lodsedlen og indsende den til: info@landbrugslotteriet.dk. Lodsedlen kan også indsendes med posten. Husk at oplyse registrerings- og kontonummer. Landbrugslotteriet overfører herefter gevinstbeløbet til den oplyste konto hurtigst muligt.

  En gevinst, det ikke har været muligt at udbetale, fordi spilleren ikke har kunnet identificeres inden for 6 måneder, efter afslutning af den serie hvori gevinsten er udtrukket, forældes og tilfalder Landbrugslotteriet.

   

  Betaling af gevinstafgift

  Der skal ifølge lovbekendtgørelse om afgift af gevinster ved lotterispil mv. betales en gevinstafgift på 15 procent af den del af gevinsten, der overstiger 200 kr. Afgiften er betalt af Landbrugslotteriet til Skat før udbetaling. De gevinststørrelser der er oplyst i gevinstplanen er de beløb der kommer til udbetaling. Gevinster er fritaget for indkomstskat. Er spilleren underlagt skatteregler i andre lande, er den skattemæssige behandling af gevinsterne i dette land Landbrugslotteriet uvedkommende.

   

  Ansvarsbegrænsninger

  Landbrugslotteriet er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres på DR-tekst TV, i dagblade mv. samt i udsendte mails, gevinstmails mv. såfremt fejlen skyldes mediepartens håndtering af oplysningerne. Det er den officielle trækningsliste ud fra Notarius Publicus trækning offentliggjort på www.landbrugslotteriet.dk der er gældende.

  Landbrugslotteriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at et spil kan gennemføres eller forsinkes, og det samme gælder, såfremt det ikke er muligt at afvikle spil som følge af force majeure. Skulle den situation opstå, at Landbrugslotteriet af tekniske årsager eller som følge af force majeure ikke kan gennemføre et spil, vil spillerens eneste krav mod Landbrugslotteriet være tilbagebetaling af spillerens konkrete indskud/køb i relation til det aflyste spil. Landbrugslotteriet er ikke ansvarlig for pengeinstituttets eventuelle mangelfulde afmelding/afvisning af en BS-aftale eller andre forhold hos spillerens pengeinstitut eller BS, der skulle medføre, at et køb ved en fejl ikke registreres eller registreres fejlagtigt hos Landbrugslotteriet.

  Justitsministeriet fører tilsyn med Landbrugslotteriet, der drives i henhold til en særlig bevilling meddelt af Justitsministeriet.

   

  Offentliggørelse af trækningsresultater

  Lodtrækningen foretages af Notarius Publicus, Københavns Byret. Trækningen foregår mellem samtlige 210.000 lodseddelnumre, der indgår i Landbrugslotteriet. Der kan hverken rejses krav mod Landbrugslotteriet eller Notarius Publicus vedrørende trækningsresultatet. Oplysning om trækningsresultater kan findes på www.landbrugslotteriet.dk, i dagspressen og på DR-tekst TV side 757.

   

  Kontakt

  Vi er klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Ring på 4632 6720. Mandag til torsdag fra kl. 9-16 og fredag fra kl. 9-15. Eller kontakt os på info@landbrugslotteriet.dk. Vi svarer dig sædvanligvis samme eller næste arbejdsdag.

  Landbrugslotteriet
  Ternevej 20
  4000 Roskilde
  CVR: 55994714

 • Køb online

  Vi har over 36 millioner kroner i puljen, og du kan vinde helt op til 2 millioner kroner skattefrit hver måned! Køb din lodseddel her på siden og deltag i Danmarks bedste lotteri!

  Vi hjælper dig gerne


  Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Ring til os på 4632 6720. Vi har åbent mandag til torsdag fra kl. 9-16 og fredag fra kl. 9-15.

  Køb online

  Vi har over 36 millioner kroner i puljen, og du kan vinde helt op til 2 millioner kroner skattefrit hver måned! Køb din lodseddel her på siden og deltag i Danmarks bedste lotteri!

  Vi hjælper dig gerne


  Vi sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål. Ring til os på 4632 6720. Vi har åbent mandag til torsdag fra kl. 9-16 og fredag fra kl. 9-15.